پایشگر هیبرید تشخیص آلودگی آب

آب آشامیدنی به عنوان یک دارایی که مورد نیاز تمامی جامعه انسانی بستری موثر در انتشار تهدیدات زیستی است. کاهش آسیب پذیری حاصل از این تهدید تنها با پایش ارگانیسم های زیستی در برابر تهدیدات زیستی امکان پذیر است. پایشگر زیستی در تصفیه و نظارت بر آب آشامیدنی و نظارت بر محیط زیست رودخانه ها ، مزارع کشت صنعتی و پرورش آبزی و در سایر ایستگاه…

پایشگر زیستی تشخیص سمیت آب

آب آشامیدنی به عنوان یک دارایی که مورد نیاز تمامی جامعه انسانی بستری موثر در انتشار تهدیدات زیستی است. کاهش آسیب پذیری حاصل از این تهدید تنها با پایش ارگانیسم های زیستی در برابر تهدیدات زیستی امکان پذیر است. پایشگر زیستی تشخیص سمیت آب، در تصفیه و نظارت بر آب آشامیدنی و نظارت بر محیط زیست رودخانه ها ، مزارع کشت صنعتی و پرورش آبزی و…

استریلایزر

بطور کلی ضد عفونی و استرالیزاسیون به فرایندهایی گفته می­شود که با بهره­­ گیری از روش­ های شیمیایی و فیزیکی میکروارگانیسم ­های بیماری زا ازجمله ویروس، باکتری، قارچ و غیره را از بین می­برد. مهم­ترین تفاوت ضدعفونی و استرالیزاسیون در میزان کاهش جمعیت میکروارگانیسم ها می باشد، طوریکه در استرالیزاسیون تقریبا همه میکروارگانیسم ­های موجود در سطح یک جسم جامد یا مایع از بین رفته یا…

سامانه رها

چرا در صنعت به سامانه رصد هوشمند نیاز داریم؟ پیش از این سیستم های نظارتی وابسته به اپراتور انسانی بودند و توانایی محدودی در جستجو داشتند. این موضوع امکان عکس العمل های فوری در مواقع بحرانی را غیر ممکن می ساخت. برای رفع این مشکلات ، نیاز به سیستم رصد هوشمند دوربین که بتواند مشکلات زیر را برطرف کند در صنعت احساس میشود: مخاطرات محیط کار…