You are currently viewing دریافت سرباز امریه توسط شرکت های دانش بنیان
  • Post category:مقالات

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تسهیل امور شرکت های دانش­ بنیان، به این شرکت ­ها تسهیلات متعددی را اختصاص داده است. یکی از پر طرفدارترین تسهیلات بین شرکت ­های دانش بنیان و مشمولان خدمت سربازی، دریافت سرباز امریه توسط شرکت های دانش ­بنیان است. افراد در این روش می توانند با توجه به رشته تحصیلی و مهارت های خود، رزومه شان را برای شرکت های دانش بنیان بفرستند و در صورت تایید، دوره ی خدمت سربازی خود را به این روش بگذرانند.


تسهیلات امریه برای شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش­ بنیان در هر سال شمسی تنها مجاز به دریافت 3 سرباز امریه و یک سرباز پروژه جایگزین خدمت هستند.

روش­های جذب سرباز

دریافت سرباز با ارائه اظهارنامه مالیاتی

در این روش، شرکت دانش­ بنیان متقاضی موظف است، بابت دریافت اولین سرباز خود اظهارنامه­ با مبلغ کل 1.000.000.000 ریال معادل 100 میلیون تومان ، برای دریافت دومین سرباز اظهارنامه با مبلغ کل 6.000.000.000 ریال معادل 600 میلیون تومان و برای دریافت سومین سرباز اظهارنامه با مبلغ کل 12.000.000.000 ریال معادل 1میلیارد و 200 میلیون تومان به معاونت علمی و فناوری ارائه کند. به عبارت دیگر در صورتی که اظهارنامه مالیاتی سال گذشته یک شرکت دانش بنیان 1میلیارد و 200 میلیون تومان باشد، این شرکت مجاز به دریافت 3 سرباز امریه خواهد بود.

آیا نداشتن فروش در اظهارنامه ی سال گذشته مانع دریافت سرباز امریه میشود؟

خیر، معاونت علمی در این موارد روش­ هایی همچون دریافت سرباز از طریق فروش فصلی و بیمه را به متقاضیان پیشنهاد می­دهد.

دریافت سرباز از طریق فروش فصلی

در صورتی که شرکت دانش ­بنیان در اظهارنامه ی مالیاتی سال قبل خود دارای فروشی کمتر از 100 میلیون تومان است ولی در فروش فصل قبل آن 50 میلیون تومان باشد، واجد شرایط دریافت سرباز امریه خواهد بود.

دریافت سرباز از طریق بیمه

شرکت دانش­ بنیان در شرایطی که دارای 10 کارمند تحت بیمه کدکارگاهی خود باشد، میتواند با ارائه­ی مستندات بیمه به معاونت علمی و فناوری درخواست دریافت سرباز امریه دهد.


هزینه­ های دریافت سرباز امریه

شرکت دانش بنیان قبل از اعزام سرباز موظف است 2 چک در وجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر کند.

  • چک اول به مبلغ 207.000.000 ریال به تاریخ یک ماه پیش از اعزام سرباز که شامل هزینه­ ی دوره ­ی آموزشی نیروی امریه است.
  • چک دوم به مبلغ 188.000.000 ریال به تاریخ شش ماه پس از اعزام سرباز که شامل هزینه­ ی بیمه­ ی نیروی امریه است.

مدت زمان خدمت امریه دانش بنیان چه مدت است؟

برای خدمت امریه حداقل 22 ماه و برای پروژه کسر خدمت حداقل 14 ماه زمان تعیین شده است.

همچنین حقوق سرباز امریه بر عهده ی شرکت دانش ­بنیان، به شرح زیر است:

  • سرباز مجرد از مبلغ 32.000.000 ریال تا 37.000.000 ریال (با توجه به مدک)
  • سرباز متاهل از مبلغ 47.000.000 ریال تا 49.000.000 ریال (با توجه به مدک)

لازم به ذکر است، مبالغ ذکر شده بر مبنای حقوق وزارت کار در سال 1401 است و با تغییر سال، مابه التفاوت از شرکت دانش بنیان درخواست می­ گردد.


تسهیلات امریه برای مشمولان خدمت سربازی

متقاضی استفاده از تسهیلات امریه در شرکت دانش ­بنیان باید دارای شرایط زیر باشد:

  • فارق ­التحصیل و دارای مدرک کارشناسی و بالاتر باشد.
  • در 6 ماه اخیر دارای سابقه بیمه تمام وقت در شرکت دانش­ بنیان بکارگیرنده باشد.
  • فرد دارای حداقل 80 امتیاز فعالیت فناورانه در شرکت باشد.
  • فعالیت فرد در شرکت در راستای محصول و یا خدمت دانش­ بنیان باشد.
  • فرد در دوره ی برگ سبز خود و بدون هیچ غیبتی باشد.

آیا میتوان برای هر نیروی شرکت که مشمول خدمت است، تسهیلات امریه را درخواست کرد؟

خیر! بنا به گفته­ ی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تنها افرادی مجاز به استفاده از تسهیلات امریه هستند،

که عملکردشان برای تولید و یا توسعه­ ی محصول دانش­ بنیان الزامی است.


اگر میخواهید در خصوص جزئیات امتیاز فناورانه بیشتر بدانید میتوانید به سایت مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان مراجعه کنید.