هوش مصنوعی در صنعت فولاد

صنایع فولاد در سراسر جهان به سرعت در حال تجهیز با فناوری های پیشرفته علوم داده، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین برای افزایش تولیدات با کیفیت و اتوماسیون هوشمند فرایندها هستند. هوش مصنوعی در صنعت فولاد ماهیت پیچیده ای دارد. هر یک از فرآیندهای فولاد مقدار شگفت انگیزی از داده را تولید می کند که در صورت مدیریت صحیح، بینش مفیدی را ارائه می دهد. داده ها از بسیاری از حسگرهای میدانی مربوط به اتوماسیون کارخانه در طول زنجیره جمع آوری می شوند و در مجموع کل فرایند حاوی اطلاعاتی است که تمام فعالیت های تولید را تغذیه می کند.

صنعت فولاد

صنایع فولاد

با استفاده از هوش مصنوعی در صنایع فولاد، بسیاری از فرآیندها را می توان از راه دور با فرآیندهای شخصی سازی شده و راه حل های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین کنترل کرد. سیستم‌های بینایی ماشین یک دارایی ضروری در بسیاری از خطوط پردازش فولاد هستند. محرک اصلی برای استفاده از هوش مصنوعی عبارتند از بهینه سازی فرآیند نورد، افزایش کیفیت تختال صفحه فولاد، رضایت مشتری و افزایش بازده تولید با شناسایی عیوب در زمان واقعی و برخط.